+421 905 156 012

Anigen Rapid FIVAb/FeLV Ag testovacia sada

Princíp:                                                                                                                                                                     Anigen Rapid FIVAb/FeLV Ag testovacia sada je chromatografický imunologický test pre kvalitavnu detekciu angénu vírusu leukémie mačiek a prolátok vírusu imunodeficiencie mačiek v ich krvnom sére, plazme alebo celej krvi. Anigen Rapid FIVAb/FeLV Ag testovacia sada má písmená "T" a "C" vyznačené na povrchu testovacej kazety ako označenia pre testovací prúžok a kontrolný prúžok. Testovací a kontrolný prúžok nie sú viditeľné vo výsledkovom okienku pred aplikovaním vzorky. Kontrolný prúžok slúži na kontrolu postupu a mal by sa objaviť vždy, keď sa postup testovania vykonáva správne a testovacie reagenty kontrolného prúžku sú akvne. Purpurový testovací prúžok by mal byť viditeľný vo výsledkovom okienku stále, ak je vo vzorke dostatočné množstvo prolátok pro vírusu imunodeficiencie mačiek a/alebo angénu vírusu leukémie mačiek. Vysoko selekvne angény vírusu imunodeficiencie mačiek a prolátky pro vírusu leukémie mačiek sú použité ako väzobný a detekčný materiál. Tieto angény a prolátky sú schopné potvrdiť prítomnosť prolátok FIV a angénov FeLV v mačacích vzorkách s vysokou presnosťou.

Obsah balenia:

10 testov

Viac info: tu