+421 905 156 012

Anigen Rapid CPV/CCV Ag testovacia sada

Princíp:                                                                                                                                                                    Anigen rapid CPV/CCV Ag testovacia sada je chromatografický imunologický test pre kvalitavnu detekciu angénu psieho parvovírusu a psieho koronavírusu v psích výkaloch. Anigen Rapid CPV/CCV Ag testovacia sadamá písmená "T" a "C" vyznačené na povrchu testovacieho zariadenia ako označenia pre testovací prúžok a kontrolný prúžok. Testovací a kontrolný prúžok nie sú viditeľné vo výsledkovom okienku pred aplikovaním vzorky. Kontrolný prúžok slúži na kontrolu postupu a mal by sa objaviť vždy, keď sa postup vykonáva správne a testovacie reagenty kontrolného prúžku sú akvne. Purpurový testovací prúžok bude viditeľný vo výsledkovom okienku stále, ak je vo vzorke dostatočné množstvo psieho parvovírusového a/alebo psieho koronavírusového angénu. Ako väzobné a detekčné materiály na testovacom prúžku sú použité špeciálne selektované prolátky psieho parvovírusu a psieho koronavírusu. To umožňuje Anigen Rapid CPV/CCV Ag testovacej sade idenfikovať psí parvovírusový a psí koronavírusový angén v psích výkaloch s vysokým stupňom presnosti.

Obsah balenia:

10 testovacích sád.

Viac info: tu