+421 905 156 012

Anigen Rapid Lyme Ab testovacia sada

Princíp:                                                                                                                                                                      Anigen Rapid Lyme Ab testovacia sada je chromatografický imunologický test pre kvalitavnu detekciu prolátok pro Borrelia burgdorferi v krvnom sére, plazme alebo celej krvi psa. Anigen Rapid Lyme Ab testovacia sada má písmená "T" a "C" vyznačené na povrchu testovacej kazety ako označenia pre testovací prúžok a kontrolný prúžok. Testovací a kontrolný prúžok nie sú viditeľné vo výsledkovom okienku pred aplikovaním vzorky. Kontrolný prúžok slúži na kontrolu postupu a mal by sa objaviť vždy, keď sa postup testovania vykonáva správne a testovacie reagenty kontrolného prúžku sú akvne. Purpurový testovací prúžok bude viditeľný vo výsledkovom okienku stále, ak je vo vzorke dostatočné množstvo prolátok pro Borrelia burgdorferi. Ako väzobný materiál je použitý špeciálny rekombinovaný Borrelia burgdorferi angén. Tento angén umožňuje Anigen Rapid Lyme Ab testovacej sade idenfikovať prolátky pro Borrelia burgdorferi v krvnom sére, plazme alebo celej krvi psa s vysokým stupňom presnos.

Obsah balenia:

Desať testov. 

Viac info: tu