+421 905 156 012

Univerm Total

Vetmedica

Zloženie: 1 tableta obsahuje: Praziquantelum: 50 mg, Pyranteli embonas: 144 mg, Fenbendazol: 200 mg. Žlté až žlto-šedé diskovité tablety so zrezanými hranami a ryhou.

Indikácie: Liečba zmiešaných infekcií spôsobených nematódami a cestódami. Širokospektrálne antihelmintikum je účinné proti nasledujúcim druhom červov: Škrkavky: Toxocara canis a Toxascaris leonina (dospelé a neskoré nedospelé štádiá), Machovce: Ancylostoma caninum a Uncinaria stenocephala (dospelé), Tenkohlavce: Trichuris vulpis (dospelé), Pásomnice: Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp. (T. hydatigena, T. pisiformis, T. taeniformis), Multiceps multiceps, Mesocestoides spp.

Kontraindikácie: Nepoužívať v prípade precitlivenosti na niektorú účinnú látku, pomocnú látku alebo adjuvans.

Nežiadúce účinky: Zriedkavo sa môže vyskytnúť nechutenstvo, hnačka, zvracanie, úzkosť a prechodné zvýšenie hodnoty AST.

Cieľový druh: Psy.

Dávkovanie: Jedna tableta na 10 kg ž. hm., čo zodpovedá nasledujúcej dávke účinných látok na 1 kg ž. hm.: prazikvantel: 5 mg, pyrantel embonát: 14,4 mg, fenbendazol: 20 mg. Na zaistenie podania správnej dávky stanoviť živú hmotnosť zvierat čo najpresnejšie. Na dosiahnutie všeobecného antiparazitného účinku stačí jednorazové použitie. V prípade masívnej infekcie je nutné aplikáciu opakovať po 14 dňoch. Preventívne podávanie sa odporúča každý štvrťrok.