+421 905 156 012

Vetaflumex

Vetmedica

Zloženie: Flunixin Meglumine 83 mg (čo zodpovedá 50 mg of  Flunixin). Injekčný roztok pre hovädzí dobytok, kone a ošípané. Číry hnedožltý roztok.

Indikácia: Hovädzí dobytok: zmiernenie akútnych zápalových procesov. Kone: zmiernenie zápalu a bolestí spojené s poruchami pohybového ústrojenstva. Zmiernenie bolesti pri kolikách. Ošípané: podporná terapia k antimikrobiálnej liečbe u ošípaných s ochoreným dýchacích ciest, a na zníženie akútnych klinických príznakov. Podporná liečba pri MMA syndróme u prasníc.

Kontraindikácie: Nepoužívať u zvierat s ochorením srdca, pečene a obličiek, u zvierat s možným vredovým ochorením tráviaceho aparátu alebo jeho krvácaním. Nepoužívať u zvierat so zvýšenou citlivosťou na účinnú látku alebo na niektorú z pomocných látok. Nepoužívať u dojníc 48 hodín pred očakávaným pôrodom.

Nežiadúce účinky: Ak sa vyskytnú nežiaduce účinky, je potrebné liečbu ukončiť. Podávanie liek môže spôsobiť v mieste vpichu mierne podráždenie. Môže spôsobiť nechutenstvo, tráviace problémy (vracanie, hnačka). Občas sa môžu objaviť žalúdočné vredy. Ak zistíte akékoľvek vážne účinky alebo iné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, informujte vášho veterinárneho lekára.

Cieľový druh: Hovädzí dobytok, kone a ošípané

Dávkovanie pre každý druh, cesta (-y) a spôsob podávania lieku
Hovädzí dobytok: Intravenóznou injekciou: 2,2mg Flunixin na kg živej hmotnosti (t.j. 2ml na 45kg ž.hm.) jeden krát denne po dobu 3 dní. Treba určiť príčinu akútneho zápalového procesu a zahájiť vhodnú liečbu.
Kone: Intravenóznou injekciou:1,1mg Flunixin na kg živej hmotnosti (t.j. 1ml na 45kg ž.hm.) jeden krát denne. Liečba sa môže opakovať ak sa kolika vracia. Treba určiť príčinu koliky a začať vhodnú liečbu.
Ošípané: Intramuskulárna injekcia (hlboká 5cm): 2,2ml Flunixin na kg živej hmotnosti (t.j. 2ml na 45kg ž.hm.) jeden krát denne po dobu 3 dní. Objem injekcie by mala byť obmedzená na 5ml na jedno miesto vpichu. Pre presné podávanie požadovaného objemu dávky, treba použiť vhodnú striekačku. To je dôležité hlavne pri podávaní malého objemu.
Ak sa použije intramuskulárne podanie, dávka by mala byť rozdelená medzi dvoma injekčnými miestami na oboch stranách krku. Keď sa liek použije ako podporná terapia k antimikrobiálnej liečbe u ošípaných s ochorením dýchacích ciest, mal by byť podaný iba raz. Treba určiť príčinu akútneho zápalového procesu a zahájiť vhodnú liečbu.